Escoltar

Emblema

A final de l’any 2013 s’inicià un procés de redisseny del logosímbol de la UIB, amb el següents objectius:

  • Actualitzar la imatge a les necessitats actuals.
  • Redissenyar-ne l’estil visual per fer-la més propera.
  • Plantejar solucions gràfiques a possibles problemes presents i futurs.