Escoltar

UIB, la comunicació a partir del color de les Balears

A partir del canvi de la imatge gràfica corporativa, realizat a finals del mes de juliol de 2014, l'actual Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge del Servei de Comunicació, Promoció i Imatge actualitzà la imatge sobre els suports que, pel lògic desgast o esgotament d'existències, ja necessitaven ser renovats.

La llum de les Balears

Són molts els artistes que ens parlen d’un «color especial de les Balears». La projecció de la llum sobre el territori balear és diferent.

La forma en què aquí es projecta la llum parteix de les característiques de les Illes i és fàcilment reconeixible i relacionable pels que les habiten o visiten. Aquests darrers després de conèixer-la a través de les representacions gràfiques dels diferents elements publicitaris que s'empren per donar a conèixer el nostre arxipèlag més enllà de les seves fronteres.

A les Balears la llum que es reflecteix a l'entorn projecta una sèrie de gammes tonals de color que diferencien aquestes illes dels altres llocs.

És quelcom propi que envolta el dia a dia dels seus habitants i que els fa sentir «com a casa», sense saber moltes vegades de forma conscient la implicació que té el color i la llum sobre aquesta sensació.

Estudi i resultats

Des que es va crear, el juliol de l'any 2013, treballa per projectar tots els llaços d'unió que hi ha entre la UIB i la societat de les Illes Balears.

Una de les formes en què treballa és a partir de la llum i el color de les nostres illes mitjançant un estudi en el qual es determinaren els colors que reconeixem com a nostres.

L'estudi es desenvolupà analitzant una sèrie d'imatges fotogràfiques de paisatges, festes i elements tradicionals de les nostres illes. Es tracta de peces tant pròpies com cedides per l'Agència Balear del Turisme (ATB) que s'empren en campanyes internacionals de promoció de les Illes Balears, la qual cosa les fa fàcilment reconeixedores pels destinataris.

A partir d'imatges proporcionades per l'ATB (Agència de Turisme de les Illes Balears) es seleccionaren una sèrie de colors habituals al nostre entorn.

. 

 

Un cop es reconeixen les diverses gammes de color, es procedeix a emprar-les en la comunicació visual.

D'aquesta manera se cerca aconseguir que, quan es vegi qualsevol publicació institucional de la UIB, l'espectador senti una major proximitat si és oriünd de les nostres illes o reconegui l'entorn balear si és forà i ha de venir a visitar-nos o ja es troba entre nosaltres.

Amb això aconseguirem que la mímesi visual entre la UIB i l'entorn balear, que és lògica atès que la Universitat és part d’aquest entorn, també es projecti des de la seva imatge gràfica.

Aquesta és una tasca que continua de forma constant.

 

Primeres aplicacions

.

Es va començar a aplicar aquest projecte als cartells sobre paper. Actualment també s'empra, entre molts altres suports, en el desenvolupament de la preproducció del que serà el vídeo corporatiu de la UIB.Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Es tracta d'un edifici de tres plantes. Disposa de sales, de despatxos i de laboratoris d'investigació.

Cadascuna de les plantes es dedica a una d'aquestes funcions. Per diferenciar-les,  s'ha projectat els colors de Mallorca, d'Eivissa i Formentera i de Menorca en cada una d'elles.
 

.
L'elecció de gammes de colors propis d'aquestes quatre illes defineixen la gamma tonal que serveix per identificar i facilitar l'accés a espais de treball i d’investigació.

La planta inferior pren la gamma tonal de la platja del Trenc. Tota una cadència de color que va des de l’arena al cel, passant pels colors de la mar Mediterrània quan banya les costes de Mallorca, illa que dóna imatge a aquesta planta, dedicada a la investigació.

.

 

.

Aquí és potser on millor s'ha pogut fer servir el concepte de color de les Balears, ja que no s’ha triat expressament el concepte de color aplicat a determinades àrees de coneixement, com es podria haver pensat.

Com que es tracta d'un edifici viu, és possible que la dedicació dels laboratoris pugui canviar en un futur, de manera que en cas d'emprar el laboratori per a qualsevol altra àrea, el valor color per àrea quedaria inutilitzat.

Així, amb el sistema que s'ha emprat, s'evita que es pugui donar aquest problema visual en algun moment.

La planta al nivell del carrer està composta per set sales multiús disposades al llarg d'un passadís. Aquí són els colors del capvespre sobre les illes d'Eivissa i Formentera els que predominen. Tota una seqüència que va des del marró dels troncs dels pins tan característics de les Pitiüses fins al color vermellós del seu cel en la posta de sol, passant pel reflex dels verds del fullatge i el blau de la mar en aquestes hores del dia.
 

.

.

 

La planta superior, destinada a les oficines de gestió acadèmica, està protagonitzada pels verds propis dels camps de l'illa de Menorca.

Són aquests verds que proporcionen relaxació visual en un entorn de treball on també s’atén el públic els que, com fan les altres illes en les altres plantes, donen color a les peces que ens serveixen per plantejar la senyalística d'aquest edifici.

 

.

 

 

.