Escoltar

Grandària mínima de reproducció

Es tracta de la mida més petita en què pot ser reproduït l'emblema conservant l'adequada visibilitat, per això mai no pot ser inferior a:

  • Versió horitzontal: 25 mm d’ample.
  • Logosímbol com emblema: 12.5 mm d’ample.
  • Versió en vertical: 12 mm d’ample.

Format horitzontal

grandaria mínima fomat horitzontal

Logotip com a emblema

Logosímbol com a emblema

Format vertical

 

grandaria mínima format vertical