Escoltar

Relació de proporcions

La relació de proporcions té com a objectiu assegurar que es guardin sempre les proporcions correctes a l'hora de reproduir la marca. La proporció ve marcada per la «lluna» del símbol com a unitat de mesura.

 1x=Unitat UIB

Format horitzontal

relació de proporcions logosímbol horitzontal
Logotip com a emblema

relació de proporcions logotip com a emblemaFormat vertical

relació de proporcions logosímbol vertical