Escoltar

Colors institucionals

Es defineixen com a colors institucionals els codis cromàtics que estan associats al logosímbol de la Universitat, perr fer-nos més fàcilment identificables.

Reconeixem els colors institucionals principals sota dos paràmetres, els quals és imprescindible que es reprodueixin amb total fidelitat. S'ha d'evitar qualsevol tipus de variació, que serà considerada com a ús inadequat.

Colors institucionalsEl logosímbol només pot anar amb la combinació dels dos o només en un dels dos colors (versió monocromàtica). No es permet cap altre color.