Escoltar

Elements secundaris

 Acompanya la imatge una sèrie d’elements que donen una imatge unitària: