Esta en tot el que t'envolta

La identitat corporativa de la Universitat de les Illes Balears es reflecteix gràficament des de la identificació visual, la qual ens singularitza davant la mateixa UIB, la societat i altres universitats.