Escoltar

Variants cromàtiques permeses

Com a norma general l'emblema es reproduirà preferentment a dues tintes, utilitzant els colors institucionals Pantone solid coated 300C i Black C, com a alternativa se podrà utilitzar la versió monocromàtica (preferentment blava).

Articulació horitzontal

Variants cromàtiques permeses 1

Logotip com a emblema

Variants cromàtiques permeses 2

 

Articulació vertical

Variants cromàtiques permeses 3