Escoltar

Aplicacions incorrectes

Qualsevol canvi o variació en la reproducció de l'emblema sense una supervisió de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge  pot iniciar una pèrdua d'identificació que afectaria la imatge de la Universitat.

  • Cap element no pot envair la zona de protecció que s'estableix al voltant del logotip.
  • L’única tipografia que s'emprarà és l’especificada a l'apartat de composició.
  • La combinació entre el símbol i el logotip ha de mantenir la proporció establerta entre els elements.
  • El comportament cromàtic ha de ser adequat.

Aplicacions incorrectes

Per assegurar una correcta reproducció, aquesta s'ha de fer a partir dels arxius digitals proporcionats dins el Portal PAS-PDI.