Escoltar

Articulacions

S'han establert tres versions per a l'emblema:

 

logosímbol horitzontal

 

Format en versió horitzontal (versió principal)

És la imatge d’ús principal per a tota la comunitat universitària, en impresos, oficis, informes, entorn web, anuncis, articles de papereria, etc.

Llevat d'excepcions, aquest tindrà preferència respecte a qualsevol dels altres possibles.

 


logotip UIB

 

L'ús del logotip com a emblema està permès quan calgui per raons de retícula (mai no s'utilitzarà el símbol independentment del logotip).

 

 


 

logosímbol UIB vertical

 

El format vertical s'utilitzarà com a últim recurs en cas que els dos anteriors no resolguin la implementació per raons de llegibilitat, espai, mida, etc.