Escoltar

Col·laboracions i coexistència amb altres institucions/entitats

Quan dues o més institucions col·laborin i la UIB mantingui el lideratge o presti l'espai, l’emblema es presentarà a la part esquerra respectant la zona de protecció.

Les entitats se separaran per una línia (Pantone Black 70%) i la distància entre unes i altres estarà establerta per la unitat de mesura (la lluna).

 1x=Unitat UIB

Articulació horitzontal

Format horitzontal
Logotip com a emblema

Logotip com a emblema

Articulació vertical

format vertical

S'estableix com a norma que les altres marques no han de superar l'altura màxima, i que mai no han de predominar sobre l'emblema de la UIB.