Escoltar

Identificacions d'unitats

Com a norma general, el nom de la unitat sempre anirà acompanyat de l'emblema en qualsevol de les possibles articulacions (preferentment l'horitzontal). Com a excepció, quan aparegui l'emblema a la part superior, la unitat podrà aparèixer de forma independent al peu de la pàgina (això es donarà sobretot en la cartelleria).

Per a la presentació de càrrecs, facultats, departaments i serveis s'estableixen els criteris següents:

  • Aniran escrits en UIB Sans Light (a excepció dels segells, que aniran amb lletra UIB Sans Regular).
  • Es presentaran sempre amb una línia vertical a l'esquerra (mantenint la unitat de separació proporcional), d'aquesta manera en la visió de conjunt la barra servirà de separació de l'emblema, i de les unitats entre si, en cas que hi hagi més d'un nivell.
  • No es poden superar les tres línies.
  • La separació entre línies es farà (sempre que sigui possible) dividint-les per les preposicions o conjuncions que hi apareguin, que es posaran a l'inici de la línia inferior.

Unitat en un línia

Un nivell

Unitat en dues línies

2 línies

 

 

 

 

Unitat en tres línies

 3 línies

 

 

Primer nivell

Per al primer nivell sempre s'utilitzara el blau institucional.

Composició horitzontal 

Per defecte sempre s'utilitzarà la composició horitzontal respectant les normes de proporció i els interlineats.

A partir l'articulació horitzontal (predeterminada)

uib

Per assegurar una correcta reproducció, aquesta s'ha de fer a partir dels arxius digitals proporcionats dins el Portal PAS-PDI.

A partir del logotip com a emblema

uib

A partir l'articulació vertical

UIB
Composició vertical («en bandera»)

Es tracta d'una presentació en vertical, en què se segueixen els mateixos criteris de proporcionalitat i gradació.

Aquesta versió es realitzarà sota demanda a la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge.

A partir de l'articulació horitzonal

UIB

A partir del logotip com emblema

UIB

Per al segon nivell i posteriors sempre s'utilitzarà el negre institucional al 70 per cent.

Segon nivell

Composició horitzontal

Per defecte sempre s'utilitzarà la composició horitzontal respectant les normes de proporció i els interlineats.

Composició horitzontal

Per assegurar una correcta reproducció, aquesta s'ha de fer a partir dels arxius digitals proporcionats dins el Portal PAS-PDI.


Composició vertical («en bandera»)

Es tracta d'una presentació en vertical, en què se segueixen els mateixos criteris de proporcionalitat i gradació.
Aquesta versió es realitzarà sota demanda a la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge.

A partir de l'articulació horitzontal

A partir del logotip com emblema

 A partir de l'articulació horitzonal A partir del logotip com emblema

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de l'articulació vertical

z

Nivells posteriors

A partir de l'articulació horitzontal

uib

A partir del logotip com emblema
 A partir del logotip com emblema
A partir de l'articulació vertical

UIB

 (*) El nom de la subunitat 2 d'aquest exemple és fictici.

Convivència de càrrecs, facultats, departaments, serveis, etc.

Quan, per raons de col·laboració s'han de posar dues unitats, els criteris de composició i proporció es mantenen. Com a norma general, es posaran en bandera un sobre l'altre (separats per la unitat de mesura, la lluna vertical) i, mantenint la gradació establerta per nivells, es col·locaran per ordre alfabètic.

1x=Unitat UIB

 

 Convivència de càrrecs, facultats, departaments, serveis...

 

Si al document apareix l'emblema a la part superior de forma independent separats de les unitats, i per raons de retícula o llegibilitat aquesta opció que acabam de donar no és factible, els noms de les unitats del mateix nivell podran col·locar-se en línia horitzontal separats entre si per un espai superior a la meitat de l'ample de la primera unitat (aquestes es col·locaran per ordre alfabètic).