Escoltar

Zona de protecció

Mantenint la mateixa mesura de proporció (la lluna), es crearà una zona de protecció al voltant de l’emblema que no pot ser ocupada per cap text ni gràfic i no pot formar part de cap altre element.

1x=Unitat UIB

Articulació horitzontal

zona protecció logosímbol UIB horitzonalLogotip com emblema

logotip com emblema UIB

Articulació vertical

zona protecció logosímbol UIB vertical