Escoltar

Reproducció sobre fons

Trama de negres

L'emblema sempre ha de reproduir-se sobre fons que garanteixin la seva correcta i màxima visualització. Es mostren aquí les diferents opcions d’utilització de la marca quan s’ha de reproduir sobre diferents fons en trama de negres.

Trama de negres UIB

Fons de color

Aquests són alguns exemples de la correcta aplicació de la marca quan s’ha de reproduir sobre fons de color.

Aplicació sobre distints fons de color