Escoltar

Etiqueta: #...

#SomUIB: missatge que aconsegueix transmetre amb dues paraules els valors d'unitat davant les altres institucions, a més de reforçar el sentiment de pertinença, independentment del paper que tinguem a la Universitat, atès que tots som peces fonamentals en la construcció i projecció de la imatge de la institució.

1x=Unitat UIB

Format horitzontal

Format horitzontal

Logo com a emblema

Logo com a emblemaFormat vertical

Format vertical