Escoltar

Diagonal

 

UIB

UIB

UIB

uib

 

 

 

 

 

 

 

La tipografia UIB disposa de dos tipus: serif i sans serif. En ambdós es va demanar que s'introduïssin conceptes gràfics que recordassin el rombe, ara corbat, que forma la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears.

La projecció d'aquest rombe sobre la lletra U, majúscula, d'Universitat permet realitzar la nova forma corporativa que també identifica la UIB a la guia d'estil gràfic, retallant una de les seves zones i prenent-ne un fragment que serveix, en la nova imatge gràfica corporativa de la UIB, per donar suport a la representació visual i al mateix temps per definir les formes que fem servir en la nova senyalística.

Sobre aquesta fragmentació de la lletra U majúscula es realitza un tall que permet retolar-hi amb la mateixa tipografia UIB sans serif mantenint la filosofia dels colors de les Balears, la nova senyalística dels edificis de la UIB.

 

La identitat institucional pren la inclinació de 9º d'algunes lletres com a element diferenciador, que vol recordar les diagonals pròpies del rombe que ens identifica. A partir d'aquesta inclinació tipogràfica, desenvolupam un concepte que permeti unificar tota la imatge gràfica general.

 

  

Aquesta fragmentació de la lletra U no només s'aplica a la senyalística dels edificis. També és la base de tota la projecció gràfica de la UIB a través d'un sistema de cisalla gràfica que ens permet donar una imatge unitària de la nostra universitat, i alhora emprar fotografies i il·lustracions diferents a l'espai destinat per a això, obrint i tancant aquesta estructura segons les necessitats de cada moment.