Escoltar

La URL

Forma part important de la nostra línia gràfica i ofereix, a més d'un referent d'extensió de la informació, un reconeixement jugant amb el gruix de la unitat a la qual pertany la informació com a element identificatiu.

Es compon a partir de la tipografia UIBsans light i bold.
La URL genèrica que es compon per defecte (uib.cat) va en negreta i www va en light.

www.uib.cat

Totes les URL a partir d’aquesta han de destacar la unitat en negreta i la resta (uib.cat) va en light (per defecte, sense http).