Escut UIB

L’escut oficial de la Universitat de les Illes Balears és únicament i exclusivament d’ús oficial (l'escut de la UIB només pot ser emprat per als títols i els diplomes dels doctors honoris causa, sempre signats pel Rector/a. L’autorització per usar-lo correspon als serveis jurídics de la Universitat). 

 

logo UIB

Per als casos no prevists en aquestes recomanacions, o per a aquells que causin dubtes o confusió en l’aplicació, consultau la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional.