Segon nivell i posteriors

Per al segon nivell i posteriors sempre s'utilitzarà el negre institucional al 70 per cent.

Segon nivell

Composició horitzontal

Per defecte sempre s'utilitzarà la composició horitzontal respectant les normes de proporció i els interlineats.

Composició horitzontal

 

Per assegurar una correcta reproducció, aquesta s'ha de fer a partir dels arxius digitals proporcionats dins el Portal PAS-PDI.


Composició vertical («en bandera»)

Es tracta d'una presentació en vertical, en què se segueixen els mateixos criteris de proporcionalitat i gradació.
Aquesta versió es realitzarà sota demanda a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional.

 A partir de l'articulació horitzonal

UIB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir del logotip com emblema

 A partir de l'articulació horitzonal A partir del logotip com emblema

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir l'articulació vertical

z

Nivells posteriors

A partir de l'articulació horitzonal

uib

A partir del logotip com emblema
 A partir del logotip com emblema
A partir de l'articulació vertical

UIB

 (*) El nom de la subunitat 2 d'aquest exemple és fictici.