Identificacions d'unitats

Com a norma general, el nom de la unitat sempre anirà acompanyat de l'emblema en qualsevol de les possibles articulacions (preferentment l'horitzontal). Com a excepció, quan aparegui l'emblema a la part superior, la unitat podrà aparèixer de forma independent al peu de la pàgina (això es donarà sobretot en la cartelleria).

Per a la presentació de càrrecs, facultats, departaments i serveis s'estableixen els criteris següents:

  • Aniran escrits en UIB Sans Light (a excepció dels segells, que aniran amb lletra UIB Sans Regular).
  • Es presentaran sempre amb una línia vertical a l'esquerra (mantenint la unitat de separació proporcional), d'aquesta manera en la visió de conjunt la barra servirà de separació de l'emblema, i de les unitats entre si, en cas que hi hagi més d'un nivell.
  • No es poden superar les tres línies.
  • La separació entre línies es farà (sempre que sigui possible) dividint-les per les preposicions o conjuncions que hi apareguin, que es posaran a l'inici de la línia inferior.

Unitat en un línia

Un nivell

Unitat en dues línies

2 línies

 

 

 

 

 

 

 

Unitat en tres línies

 3 línies