Tipografia de l'emblema

La tipografia UIB disposa de dos tipus: serif i sans serif. En ambdós la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional va demanar que s'introduïssin conceptes gràfics que recordassin el rombe, ara corbat, que forma la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears.

 

Tipografia emblema

Tipografia com a base de la projecció gràfica de la UIB

Tipografia com a base de la projecció gràfica de la UIB

 

La tipografia és bàsica a l'hora de marcar la imatge de la Universitat, no només perquè el logotip pot usar-se com a emblema, sinó perquè ha estat la base per a tota la imatge gràfica de la UIB.

La projecció del rombe sobre la lletra U, majúscula, d'Universitat permet realitzar una nova forma corporativa que també identifica la UIB a la guia d'estil gràfic.

S'obté retallant una de les seves zones i prenent-ne un fragment que és la base de tota la projecció gràfica de la UIB a través d'un sistema de cisalla gràfica que ens permet donar una imatge unitària de la nostra universitat.