Colors institucionals

Es defineixen com a colors institucionals els codis cromàtics que estan associats al logosímbol de la Universitat,  per fer-nos més fàcilment identificables.

Reconeixem els colors institucionals principals sota dos paràmetres, és imprescindible que es reprodueixin amb total fidelitat. S'ha d'evitar qualsevol tipus de variació, que serà considerada com a ús inadequat.

Colors institucionalsEl logosimbol només pot anar amb la combinació dels dos, o només en un dels dos colors (versió monocramàtica). No es permet un altre color.